DZIEWULE 1441
 
Osoby posiadające stare fotografie, dokumenty lub inne pamiątki związane z historią wsi Dziewule serdecznie zapraszam do współpracy - A.B.
Źródła: XV-XVIII w.: 1. Słownik historyczno-geograficzny | 2. Osady zaginione | 3. Kopia dokumentu sprzedaży Grodziska i Sobiestanu w 1441 r. | 4. Rejestr poborowy z 1531 r. | 5. Rejestr poborowy z 1552 r. | 6. Sumariusz włók szlacheckich z 1552 r. | 7. Rejestr poborowy z 1580 r. | 8. Rejestr poborowy z 1589 r. | 9. Rejestr poborowy z 1621 r. | 10. Sumariusz włók szlacheckich z 1644 r. | 11. Protestatia Obywatelów Powiatu Łukowskiego z 1653 r. | 12. Spis głów wsi Dziewule (łącznie z Januszówką) oraz Koziestany z 1673 r. | 13. Spis głów wsi Dziewule, Januszówka oraz Koziestany z 1674 r. | 14.Spis głów wsi Dziewule oraz Januszówka z 1676 r. | 15. Zestawienie danych z rejestrów pogłównego z lat 1673, 1674, 1676 | 16. Taryfy podymnego z lat 1775 - 1794 | 17. Spis ludności Diecezji Krakowskiej z 1787 r. || XIX-XX w.: ogłoszenie o wypłacie za dostawę koni wykorzystanych do przejazdu cara w 1845 r. | karczma w 1845 r. | Hipoteka Dóbr Ziemskich Dziewule cz. A | Rejestr pomiarowy folwarku po uwłaszczeniu

1. Słownik historyczno-geograficzny

Stanisław Kuraś, Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu, Dzieje Lubelszczyzny, T. III, PWN W-wa, 1983, s. 70-71:

DZIEWULE (1441 Dziewle kop., 1465 Dzevule, 1509 Dzyewlye), 12 km N od Łukowa.
Pow. łuk., par. Zbuczyn. Własn. szlach. 1441 granice z Grodziskiem i Sobiestanem (ZDM VIII 2345). 1465 Jakub z Dz. (Mp V/L 104). 1509 dziedzice: Stanisław, 2 Maciejów, Jan, Mikołaj, Andrzej, Jakub, Wojciech. 2 Pawłów, Gabriel, Wawrzyniec, 2 Anny, Katarzyna, Zofia, 2 Heleny. Granice z Grodziskiem: od lasu Tłuściec rz. Żytnia do drogi z Łukowa do Zbuczyna (PŁ 8-9). Pocz. XVI w. granice z Koziestanami: od granicy Woli Krasuskiej łąką do rz. Dziewulka, rzeką przez środek stawu... (PŁ 107). Droga z Dz. do młyna Barankowego (PŁ 126-8). 1529 dzies. z ról folw. 5 grz. plebanowi w Zbuczynie (LR 416). 1531-3 pobór z cz. Andrzeja Dziewulskiego 1 ł. km., szlachta bez kmieci: Maciej Markowicz 1 ł., Jakub Górny 1/2 ł., Jakubowięta 1/2 ł. (RP).

Skrót Objaśnienie
KpŁ Księga podkomorska łukowska, Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 1/22031.
LR Księga dochodów beneficjów diecezji krakowskiej z 1529 r. (tzw. Liber Retaxationum), wyd. Z. Leszczyńska-Skrętowa, Kraków 1968.
Mp Kodeks dyplomatyczny Małopolski, wyd. F. Piekosiński, t. I-IV, Kraków 1876-1905; t. V – materiały w Zakładzie Dokumentacji Instytutu Historii PAN w Krakowie.
Fragmenty łukowskich ksiąg podkomorskich XV-XV w. w Archiwum Państwowym w Lublinie
RPogł. Ł Rejestr pogłównego ziemi łukowskiej z r. 1673, Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Skarbu Koronnego, Dz. I, ks. 72, k. 2-48v.
RP Rejestry poborowe województwa lubelskiego. (Rejestr z r. 1531 wyd. A. Pawiński, Polska XVI w. pod względem geograficzno-statystycznym opisana, t. IV, W-wa 1886. Rejestr z r. 1533 w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Skarbu Koronnego I, t. 33, k. 181-289)
WU Wykaz urzędowych nazw miejscowych w Polsce, t. 1-3, W-wa 1980-1982.
Vis DL Wizytacje kościelne: Archiwum Diecezjalne w Lublinie, vol. 96 z 1603 r. ; vol. 98 z 1683 r. ; vol. 100 z 1678-79 r.; vol. 101 i 102 z l. 1738-39; vol. 103 z 1748 r.; vol. 104 i 105 z l. 1781 i 1782; vol. 182 i 183 z 1800 r.; vol. 190 z 1803 r.; vol. 189, 193, 194, 195 z l. 1801-1806; vol. 196a z l. 1807-08; vol. 205, 206, 208 z l.1830-1835.
ZDM Zbiór dokumentów małopolskich, wyd. S. Kuraś i I. Sułkowska-Kurasiowa, t. I-VIII, Kraków-Wrocław 1962-1975.
ZD XIV Źródła dziejowe, t. XIV: Polska XVI w. pod względem geograficzno-statystycznym opisana przez Adolfa Pawińskiego. Małopolska, t. III, W-wa 1886.

powrót

 

Andrzej Boczek
boczeka@wp.pl

Copyright ©